Nhiều khách sạn Zao Onsen

từ 11469 JPY
Zao Onsen 2, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
480 m từ tâm điểm
8.7 59 10 59 đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12588 JPY
Zao Onsen 1272, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
625 m từ tâm điểm
8.8 287 10 287 đánh giá
133 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 17738 JPY
48, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
306 m từ tâm điểm
8.7 333 10 333 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16453 JPY
Zao Onsen 933, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
420 m từ tâm điểm
8.6 151 10 151 đánh giá
199 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên)
từ 16292 JPY
Zao Onsen 1267-16, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
465 m từ tâm điểm
8.7 118 10 118 đánh giá
45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13639 JPY
Zaoonsen 46, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
354 m từ tâm điểm
8.7 158 10 158 đánh giá
73 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 7118 JPY
Zaoonsen 23, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
226 m từ tâm điểm
9.2 171 10 171 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 21815 JPY
Zao Onsen 951-1, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
168 m từ tâm điểm
9.1 74 10 74 của đánh giá
63 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 12218 JPY
Zao-onsen 914, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
526 m từ tâm điểm
7.3 54 10 54 của đánh giá
34 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5908 JPY
Zaoonsen 21 , Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
240 m từ tâm điểm
8.2 175 10 175 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết
từ 48766 JPY
Zao Onsen 54, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
390 m từ tâm điểm
9.1 66 10 66 đánh giá
90 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13515 JPY
Zao Onsen Sandogawa 1118-7, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
526 m từ tâm điểm
8.3 57 10 57 đánh giá
43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 6970 JPY
Zao Onsen 825, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
429 m từ tâm điểm
8.7 139 10 139 đánh giá
52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15234 JPY
Zaoonsen 903-2, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17 m từ tâm điểm
7.3 64 10 64 của đánh giá
38 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 18882 JPY
Zaoonsen 942, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
144 m từ tâm điểm
8.3 37 10 37 đánh giá
86 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 7659 JPY
Zao-Onsen 934-26, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
331 m từ tâm điểm
9.1 126 10 126 đánh giá
10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 9432 JPY
Zao-onsen 746, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
497 m từ tâm điểm
7.2 26 10 26 đánh giá
28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết
từ 14862 JPY
Zao Onsen 814, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
653 m từ tâm điểm
8.4 42 10 42 của đánh giá
51 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 68873 JPY
878-26 SANGORO ONSEN LODGE, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
239 m từ tâm điểm
8.8 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Bếp chung
từ 8467 JPY
Zao Onsen 878-5, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
277 m từ tâm điểm
7.6 47 10 47 đánh giá
20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên)
từ 18847 JPY
Zaoonsen1271-1, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
588 m từ tâm điểm
9 10 10 10 đánh giá
27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên)
蔵王温泉川原199, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
234 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 12332 JPY
Zao Onsen 13, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
312 m từ tâm điểm
8.4 120 10 120 đánh giá
46 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết
từ 14229 JPY
25-26, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
202 m từ tâm điểm
8.4 45 10 45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết
từ 8247 JPY
Zao Onsen 832, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
483 m từ tâm điểm
8.9 133 10 133 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 10573 JPY
Shimizuzaka 890-1 , Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
269 m từ tâm điểm
8.7 180 10 180 đánh giá
12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 11594 JPY
Nakamori 877-18, Zao Onsen, Nhật Bản
xem trên bản đồ
302 m từ tâm điểm
8.1 16 10 16 đánh giá
12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Zao Onsen?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Zao Onsen là 114 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 210 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm — 146 $ cho một đêm
Khách sạn Zao Onsen có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Zao Onsen125 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Zao Onsen — 231 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm Zao Onsen — 160 $ cho một đêm