Hãy chọn thành phố
Garapan 13  các khách sạn
Saipan 9  các khách sạn
Chalan Kanoa 3  các khách sạn
Rota 2  các khách sạn
San Roque 2  các khách sạn
Susupe 1  các khách sạn
Chọn vùng

Khách sạn Quần đảo Bắc Mariana

San Roque
Khách sạn San Roque
2 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ342USDcho 1 đêm
Giá từ41USDcho 1 đêm
Chalan Kanoa
Khách sạn Chalan Kanoa
3 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ320USDcho 1 đêm
Beach Road, Afetna
Giá từ60USDcho 1 đêm
P.O BOX 503362 Saipan
Garapan
Khách sạn Garapan
13 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ165USDcho 1 đêm
Capital Hill Rural Branch
Giá từ144USDcho 1 đêm
Quần đảo Bắc Mariana