Hãy chọn thành phố
Honiara 11  các khách sạn
Gizo 4  các khách sạn
Halisi 1  các khách sạn
Munda 1  các khách sạn

Khách sạn Quần đảo Solomon

Gizo
Khách sạn Gizo
4 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Kolombangara, Kolombangara Island
Giá từ111USDcho 1 đêm
Imagination Island
39 đánh giá
Honiara
Khách sạn Honiara
11 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ140USDcho 1 đêm
Tandai Hwy Town Ground
Giá từ187USDcho 1 đêm
242 của đánh giá
Quần đảo Solomon