Hãy chọn thành phố
Honiara 3  các khách sạn
Halisi 1  các khách sạn
Gizo 1  các khách sạn

Khách sạn Quần đảo Solomon

Gizo
Khách sạn Gizo
1 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ111USDcho 1 đêm
Imagination Island
Honiara
Khách sạn Honiara
3 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ140USDcho 1 đêm
Tandai Hwy Town Ground
Giá từ187USDcho 1 đêm
Quần đảo Solomon