các khu vực nổi tiếng nhất

Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Antigua & Barbuda

Bosnia và Herzegovina

Quần đảo Virgin thuộc Anh

Brunei Darussalam (Brunây)

Vương Quốc Anh

Quần đảo Cayman

Cyprus (Cộng hoà Síp)

Madagascar

Micronesia

New Caledonia

Quần đảo Turks và Caicos

Quần đảo Bắc Mariana

Đảo Saint Vincent và Grenadines

Liên bang Saint Kitts và Nevis

Saint Lucia

Mỹ

Thái Lan

Trinidad và Tobago