Nhiều khách sạn Đảo Hamilton

từ 486 AUD
2 Acacia Drive , Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
752 m từ tâm điểm
8.7 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 739 AUD
5 Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
784 m từ tâm điểm
8.6 76 10 76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 336 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
642 m từ tâm điểm
8.5 13 10 13 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 1186 AUD
16 Melaleuca Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
970 m từ tâm điểm
7.8 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 347 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
755 m từ tâm điểm
8.9 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 805 AUD
1 Airport Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
327 m từ tâm điểm
8.9 24 10 24 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 569 AUD
14 Whitsunday Boulevard, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
7.8 36 10 36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 989 AUD
4 Marina Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
48 m từ tâm điểm
8.9 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 343 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
388 m từ tâm điểm
7.7 239 10 239 đánh giá
48 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời
từ 962 AUD
15 Marina Terrace, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
282 m từ tâm điểm
8.7 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 1484 AUD
9 Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
790 m từ tâm điểm
6.3 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 966 AUD
23 Front Street, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
298 m từ tâm điểm
8.2 91 10 91 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 251 AUD
17 Resort Drive , Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
818 m từ tâm điểm
9 137 10 137 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 416 AUD
Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
752 m từ tâm điểm
8.4 88 10 88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 452 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
565 m từ tâm điểm
9.2 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 362 AUD
1 Banksia Court, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
752 m từ tâm điểm
7.8 188 10 188 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 462 AUD
6 Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
752 m từ tâm điểm
7.7 75 10 75 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 447 AUD
Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
687 m từ tâm điểm
8.5 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 739 AUD
9 Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
752 m từ tâm điểm
8.3 89 10 89 đánh giá
41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 386 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
760 m từ tâm điểm
9.3 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 2070 AUD
3 Dianella Close, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
553 m từ tâm điểm
9.5 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 308 AUD
Resort Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
650 m từ tâm điểm
9 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 401 AUD
2 Marina Drive , Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
72 m từ tâm điểm
9.5 11 10 11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 518 AUD
Acacia Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
594 m từ tâm điểm
8.5 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
6 Marina Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
92 m từ tâm điểm
9.2 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 427 AUD
2 Marina Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
67 m từ tâm điểm
6.8 49 10 49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 486 AUD
3/1 Airport Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
327 m từ tâm điểm
8.9 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 349 AUD
2 Marina Drive, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
111 m từ tâm điểm
7.7 115 10 115 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 295 AUD
3 Banksia Court, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
664 m từ tâm điểm
7.4 89 10 89 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 338 AUD
1 Flametree Grove, Đảo Hamilton, Úc
xem trên bản đồ
614 m từ tâm điểm
6 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Đảo Hamilton?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Đảo Hamilton là 271 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 285 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm — 480 $ cho một đêm
Khách sạn nào là tốt nhất cho các gia đình ở Đảo Hamilton?
Các khách sạn sau đây trong Đảo Hamilton là tốt nhất cho các gia đình: Frangipani 103 - Hamilton Island, Hibiscus 006 - Hamilton IslandThe Edge 5 - Hamilton Island
Khách sạn Đảo Hamilton có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Đảo Hamilton298 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Đảo Hamilton — 313 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm Đảo Hamilton — 528 $ cho một đêm